Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu".

 

Przebaczyć to ja mogę, a nie muszę! Ile mam przebaczać innym? A może sam potrzebuję przebaczenia od drugiego człowieka? Czas Wielkiego Postu to przypominanie o Tym, który ofiarował swoje życie za nasze grzechy. Bóg przebaczył i w sakramencie pokuty nieustannie przebacza. W ilu rodzinach żona już nie jest w stanie kolejny raz przebaczać mężowi, mąż żonie, brat siostrze, a co tu mówić o dalszych nam lub zupełnie obcych ludziach… Skoro Bóg umarł za nasze grzechy, powinniśmy poważniej traktować Jego wskazania!

Szkoda, że lektura Pisma Św. nie jest niewymagająca, wtedy byśmy sobie jakoś żyli i w szarości przeżywali swoje życie, nie musielibyśmy nikomu przebaczać… Bez umiejętności przebaczenia ciągniemy siebie i innych w dół do grobu pełnego żalu, nienawiści i niewiary.

Podejmijmy tą próbę, zanim znów będzie za późno…