Przebaczyć

Piątek, I Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Mt 5,20-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

 

Kiedy patrzymy na ukrzyżowanego Pana, uświadamiając sobie, że On z krzyża wszystko przebaczył mnie i Tobie, to za Jego przykładem i mocą Jego Ducha powinniśmy uczynić tak jak On: przebaczyć. Pozwolić Mu, aby On przebaczał w nas i poprzez nas.

Jego powinniśmy błagać, aby oczyścił nasze serce z wszelkiego zła i nienawiści, aby leczył nasze rany, aby udzielał nam nieustannie łaski przebaczania, a także chronił nas przed ranieniem innych. Tylko z Jezusem i w Jezusie może się dokonać w nas cud przebaczenia tak do końca zarówno bliźniemu, jak i sobie samemu. Tylko Duch Jezusa może sprawić, że pokochamy każdego człowieka, nawet wroga, miłością samego Boga. Tylko Jezus może prowadzić nas do wolności od osądzania innych i uzdalniać do prośby o przebaczenie ze strony tych, których zraniliśmy.

Pojednanie z bliźnim jest sercem życia chrześcijańskiego, jest kluczem do otrzymania przebaczenia od Ojca, jest kluczem do raju.

Prośmy Ducha Świętego, aby przyszedł nam z pomocą, byśmy żyli tak, by ofiara naszego życia podobała się Ojcu i została przez Niego przyjęta w łączności z ofiarą Jego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.