Przeciwności

Poniedziałek, VI Tydzień Zwykły, rok II, Jk 1,1-11

Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali i bez zarzutu, w niczym nie wykazując braków. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym na wszystkich swych drogach. Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny. Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, a kwiat jej opadł i zniknął piękny jej wygląd. Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach.

Przeciwności które nas spotykają mogą stać się dla nas tak obciążające, że odbierają sens naszych ludzkich zmagań. Nie jest łatwo potraktować to "co wystawia naszą wiarę na próbę" jako kolejną szansę by się w niej zmocnić. Proś o mądrość i stałość w takich sytuacjach zgodnie z zachętą św. Jakuba, by przepływać po wzburzonych wodach ludzkich doświadczeń.