Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?». Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?». Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?”. A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka». Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

 

„Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?” Tak pytano Jezusa, starając się podważyć i zdyskredytować Jego misję na ziemi. Historia ta nieustannie się powtarza. Dzisiaj Jezus jest dalej kwestionowany, co dokonuje się w odrzucaniu autorytetu nauczania Jego Kościoła. Chyba nie ma dziedziny życia, w której nauczanie i działalność Kościoła nie byłyby przedmiotem sprzeciwu. Szczególnie w obliczu dramatycznych skandali powodowanych przez niektórych członków wspólnoty. Odpowiedzią Kościoła, czyli nas, ma być pokorne i wytrwałe życie Ewangelią Zbawiciela bez wchodzenia w polemiki i kłótnie. Czas Adwentu może być dla nas momentem odnowienia i umocnienia naszej wiary w Jezusa Chrystusa i Jego nieustanną obecność pośród nas w drodze ku spotkaniu z Nim w wieczności.

Duchu Święty, umacniaj w nas wiarę w nieustanne działanie Jezusa Chrystusa w swoim Kościele.