Przekazana misja

Niedziela, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok C, Łk 24,46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 

W dzisiejszą uroczystość wspominamy wniebowstąpienie Pana Jezusa. Jezus po raz ostatni ukazał się Apostołom przed odejściem do nieba i przekazał im misję głoszenia Ewangelii i odpuszczania grzechów. Obiecał im też pomoc Ducha Świętego – „uzbrojenie mocą z wysoka”.

Nam również Jezus dzisiaj błogosławi – przekazuje Bożą moc, zapewnia o opiece i pomocy w wypełnianiu naszych zadań na ziemi. Wstąpił do nieba, ale nie przestał być obecny w Kościele. Wciąż przychodzi do nas w Eucharystii oraz innych sakramentach i przebywa w naszych sercach. Posługując się innymi ludźmi, wpływa na nasze życie oraz pomaga nam w naszych trudnościach i zniechęceniach. Chce, abyśmy byli szczęśliwi i, tak jak Apostołowie, z radością wracali do naszych codziennych obowiązków.

Kasia Z.