Przelicznik

Poniedziałek, Święto św. Benedykta, opata (11 lipca), rok II, Mt 19,27-29

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?». Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».

 

To takie ludzkie, kiedy wszystko przeliczamy, ważymy i oceniamy. Nawet apostołowie nie są od tego wolni. Może dzisiaj taki dzień, żeby obliczyć, jak ważny jest dla mnie Jezus. Które miejsce zajmuje wśród wartości tego świata? A może jest tak, że On wcale nie jest pierwszy?