Przemieniająca obecność

Niedziela, III Tydzień Adwentu, rok B, J 1,6-8.19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

 

W jednym z klasztorów zaczęło dziać się coś niedobrego. Kryzys dotknął różnych sfer życia zakonnego. Przede wszystkim bracia byli wobec siebie nieufni. Nie zgłaszali się też nowi kandydaci do życia zakonnego. Niewielką grupę starzejących się mnichów ogarnęła depresja i zgorzknienie we wzajemnych relacjach. W konsekwencji coraz mniej ludzi przychodziło na Mszę św. i po porady duchowe. Martwiło to bardzo przełożonego klasztoru. Postanowił coś zrobić. Dowiedział się, że w pobliskiej puszczy ma swoją pustelnię bogobojny mnich, uważany przez ludzi za świętego. Opat postanowił zatem udać się do niego po radę. Gdy znalazł tę pustelnię i tego pustelnika, opowiedział mu o problemach, jakie dotykają klasztor, w którym pozostało tylko siedmiu starych zakonników. Pustelnik cierpliwie wysłuchał opata, po czym powiedział przyciszonym głosem, że zdradzi mu pewien sekret. Otóż jeden z mnichów w tym klasztorze jest w rzeczywistości Mesjaszem, ale pozostaje On nierozpoznany. Z radosną wieścią opat powrócił do klasztoru, zwołał całą wspólnotę i przekazał im to, co usłyszał od świętego pustelnika. Jeden z nas jest Mesjaszem. Zaskoczeni mnisi z niedowierzaniem patrzyli po sobie, próbując rozeznać, kto z nich może być Mesjaszem. Może ojciec Marek, który prawie cały czas trwa na modlitwie? A może ojciec Józef, który zawsze gotowy jest spieszyć z pomocą innym? Po pewnym czasie zadawania sobie różnych pytań mnisi byli pewni, że każdy z nich, z wyjątkiem siebie samego, może być Mesjaszem. Po zdobyciu tej pewności mnisi zaczęli traktować siebie nawzajem z większym szacunkiem i pokorą, wiedząc, że osoba, która jest pośród nich, a której nie znają, jest Chrystusem. Wieść o niezwykłej przemianie wspólnoty klasztornej obiegła okoliczne miejscowości. Pojawili się nowi kandydaci na mnichów. Klasztor zaczął się powiększać, a gorliwość i świętość pokazywała, że rzeczywiście Chrystus obecny jest wśród nich.

Siostry i Bracia, w tej historii kryje się ważna prawda, zawarta też w dzisiejszej Ewangelii, o przemieniającej mocy doświadczenia bliskości, obecności Chrystusa w naszym życiu. Czy nie wyglądałoby nasze życie inaczej, gdybyśmy mieli niezłomne przekonanie, że obok mnie jest prawdziwy Chrystus, że On może przybrać postać mojego bliźniego? Pomyślmy, jak bardzo zmieniłoby się nasze życie osobiste, życie naszej rodziny, naszej wspólnoty, gdybyśmy szczerze uwierzyli słowom dzisiejszej Ewangelii, w której św. Jan Chrzciciel mówi o Jezusie: Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandałów.

Ta świadomość powinna przemienić nasze życie. Zrozumiał to Jan Chrzciciel, zrozumieli to święci i błogosławienie wszystkich wieków. Teraz kolej na nas, a ten czas Adwentu, który nam jeszcze pozostał, i te święta Bożego Narodzenia, które przed nami, są naprawdę dobrą okazją do tego.