Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

 

Jezus zabiera uczniów, jak się później okazuje, na pobożne czuwanie;   nim jednak dotrą do celu, muszą wspiąć się na górę wysoką. Taka pielgrzymka, jakich dzisiaj wiele… Apostołowie doświadczyli mistycznego spotkania – dostrzegli Boską chwałę Jezusa oraz tych, co już odeszli: Mojżesza i Eliasza. To z pewnością było porywające doświadczenie duchowe… Jednak Bóg nie opiera się na cudownych przeżyciach, bo słowa, jakie usłyszeli Apostołowie, nawoływały do posłuszeństwa, a nie do celebrowania mistycznych doświadczeń!

Pomyślmy o nas – może ze „świętą zazdrością” myślimy o tym spotkaniu na górze, z pewnością chcielibyśmy być świadkami chociaż jednego z ewangelicznych cudów… Sami wybieramy się na pielgrzymki do świętych miejsc, naznaczonych niewytłumaczalnymi ingerencjami z nieba. Wówczas wzbiera nasza żarliwość religijna, a po powrocie… „stara bieda”…

Ewangelia Przemienienia przypomina, że najważniejszą przemianą człowieka jest otwarcie się na Słowo Boga i posłuszeństwo temu Słowu na co dzień! Pielgrzymujmy, módlmy się w świętych miejscach, nie marnujmy daru mistycznego spotkania – o ile Pan Bóg nam go udzieli – ale w tym wszystkim pamiętajmy o codziennym posłuszeństwie Bogu – to w tym okazuje się wiara, której oczekuje Stwórca… 

 

Zobacz >>Archiwum<< Radia Profeto - wszystkie audycje, które były emitowane na naszej antenie w jednym miejscu.