Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

     Kapitalne przemówienie motywacyjne! Chciałbym je usłyszeć na żywo z Twoich ust święty Pawle – wtedy nabrałoby jeszcze większego kolorytu. Tożsamość – jestem mocny siłą JEGO potęgi; cel – zwycięstwo w walce z mocami ciemności; jak – korzystać z mocy Boga; miejsce – moje życie. Czas przekonać się czy to, co mówi i robi Bóg, działa. Do boju … o zbawienie!

Zobacz komentarze do Ewangelii!