Przestań się bać

Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu, rok A, Ez 37,12-14

Tak mówi Pan Bóg: "Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam" – mówi Pan Bóg.

 

Kiedy Izrael był w niewoli babilońskiej i tracił wszelką nadzieję, Bóg posłał do niego z dobrą nowiną Ezechiela. Dzisiaj, zniewolonym przez strach wywołany epidemią, zasypanym w grobach lęku, Pan mówi: Otwieram Twój grób. Przestań się bać. Ja jestem Bogiem. Ja jestem Twoim Panem. Nie jesteś sam. Wstań z Twojego grobu nieszczęścia.