Przewodnik

Czwartek, Święto św. Andrzeja, apostoła (30 listopada), rok I, Mt 4,18-22

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

 

Czy Szymon i Andrzej zrobili dobry interes, idąc za Jezusem? Zostawili wyuczony, pewny zawód i ruszyli w nieznane, czy to jest rozsądne? Tylko czy o to chodzi, by uczyniony bilans zysków i strat wyszedł na naszą korzyść?

Idąc za Jezusem, nie patrz, co zyskujesz, co tracisz. Popatrz na to, kto Ci towarzyszy w drodze i kto jest Twoim Przewodnikiem.