Przygotowanie

Środa, Środa Wielkiego Tygodnia, rok II, Mt 26,14-25

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?» On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda». Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak, ty».

 

Czytanie z dzisiejszego dnia zachęca nas, by przyjrzeć się przygotowaniom do wieczerzy paschalnej. Pan Jezus tłumaczy uczniom, jak mają wszystko zorganizować. Oni zaś, posłusznie i zgodnie z Jego wskazówkami, robią, co im powiedział.

Nie będzie łatwe to, o czym teraz przeczytasz, ale wyobraź sobie, że taka wieczerza będzie odbywać się w Twoim sercu. Pan Jezus pragnie, abyś przygotował się na tę wieczerzę. Oczekuje, że będziesz gotów na przyjęcie Go pod postacią chleba w czasie Komunii.

Pewnie zapytasz: ale jak się przygotować?

Podobnie jak uczniowie stosuj się do słów Jezusa, które każdego dnia możesz przeczytać na kartkach Pisma Świętego. I nie bój się zdrajcy, który pragnie zabrudzić Twoje serce grzechem, aby nie było gotowe na ucztę z Panem Jezusem. Pamiętaj, by wyznać Jezusowi każdy grzech i przyjąć Jego przebaczenie, ponieważ tylko tak przygotowanym można przystąpić do tej wieczerzy.