W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: "Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?" On odrzekł: "Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda". Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: "Chyba nie ja, Panie?" On zaś odpowiedział: "Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził". Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: "Czyżbym ja, Rabbi?" Odpowiedział mu: "Tak, ty".

 

Czytanie z dzisiejszego dnia zachęca nas, by przyglądnąć się przygotowaniom do wieczerzy paschalnej. Pan Jezus mówi uczniom, aby przygotowali wszystko. Oni zaś posłusznie zgodnie z Jego wskazówkami robią to, co im powiedział.

To nie będzie łatwe, o czym teraz przeczytasz, ale wyobraź sobie, że taka wieczerza będzie odbywać się w twoim sercu. Pan Jezus pragnie, abyś przygotował się na tę wieczerzę. Oczekuje, żebyś był gotów na przyjęcie Go pod postacią chleba w czasie komunii. Pewnie zapytasz: ale jak ją przygotować?

Podobnie jak uczniowie stosuj się do Słów Jezusa, które każdego dnia możesz przeczytać na kartkach Pisma Świętego i nie bój się zdrajcy, który pragnie zabrudzić grzechem twoje serce, aby nie było gotowe na ucztę z Panem Jezusem. Pamiętaj zatem, by wyznać Jezusowi każdy grzech i przyjąć Jego przebaczenie, ponieważ tylko tak przygotowanym można przystąpić do tej wieczerzy.