Przygotowanie

Środa, Środa Wielkiego Tygodnia, rok I, Mt 26,14-25

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie? On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty.

 

Czytanie z dzisiejszego dnia zachęca nas, by przyjrzeć się przygotowaniom do wieczerzy paschalnej. Pan Jezus tłumaczy uczniom, jak mają wszystko zorganizować. Oni zaś, posłusznie i zgodnie z Jego wskazówkami, robią, co im powiedział.

Nie będzie łatwe to, o czym teraz przeczytasz, ale wyobraź sobie, że taka wieczerza będzie odbywać się w twoim sercu. Pan Jezus pragnie, abyś przygotował się na tę wieczerzę. Oczekuje, żebyś był gotów na przyjęcie Go pod postacią chleba w czasie Komunii.

Pewnie zapytasz: ale jak się przygotować?

Podobnie jak uczniowie, stosuj się do Słów Jezusa, które każdego dnia możesz przeczytać na kartkach Pisma Świętego. I nie bój się zdrajcy, który pragnie zabrudzić twoje serce grzechem, aby nie było gotowe na ucztę z Panem Jezusem. Pamiętaj, by wyznać Jezusowi każdy grzech i przyjąć Jego przebaczenie, ponieważ tylko tak przygotowanym można przystąpić do tej wieczerzy.