Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?

 

      Nauka i przygotowywanie uczniów, których Jezus wybrał, trwa. Głoszenie Królestwa Bożego dokonuje się przez osobę Jezusa. Lud zgromadzony wokoł Syna Bożego wezwany jest do zmiany sposobu swojego życia i pójścia drogą nawrócenia.

       A dziś Jezus zaprasza nas do brania codziennego krzyża. To wymaga od nas samozaparcia i całkowitego zaufania Panu. Nie jest to wymiar łatwego życia, ale z Jezusem możemy wszystkiego dokonać. Idąc w życiu z Jezusem, nigdy nie zatracimy samych siebie, a zyskamy życie wieczne. Zawsze będzie w nas pewność i poczucie sensu naśladowania Jezusa. A to będzie nas prowadzić po trudach wędrowania do poranka Zmartwychwstania Pana. Czy wędrujesz, czy niesiesz krzyż, czy już uwierzyłeś Jezusowi?

Inne komentarze ks. Marka