W Roku św. Józefa wprowadzonym przez papieża Franciszka z okazji 150-lecia ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego fundacja Profeto rozpoczęła „Projekt JÓZEF”. Jego wyjątkowym momentem były rekolekcje, które ks. Michał Olszewski SCJ wygłosił w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w dniach 24–26 maja.

W czasie środowej konferencji ks. Michał Olszewski zauważył, że jednym z ulubionych słów w nauczaniu papieża Franciszka jest „czułość”. Św. Józefa papież nazywa „ojcem czułym”, którym stał się dzięki temu, że odkrył czułość Boga Ojca względem siebie. – Józef, przyjmując czułość, której doświadczył od Boga, mógł ją okazać Maryi i Jezusowi – mówił do słuchaczy „Projektu JÓZEF”, dodając, że najmocniej Bożej czułości człowiek doświadcza w przebaczeniu. 

Odwołując się do historii życia św. Józefa ks. Olszewski podkreślił, że pomimo tego, co w nas słabe, pomimo tego, że nasze życie poszło nie tak, jak marzyliśmy, to może się nam udać, możemy wypełnić swoją misję. – Bo Bóg nie buduje na tym, co w nas mocne. Bóg buduje na naszej słabości, pomimo naszej słabości – mówił sercanin, wskazując za papieżem Franciszkiem, że człowiek powinien zaakceptować swoją słabość z czułością. – Bądź dla siebie miłosierny! Nie chodzi o pobłażanie grzechowi czy jego akceptację. Chodzi o to, aby wybaczyć sobie swoją słabość, okazać sobie miłosierdzie, aby mogło dojść do nawrócenia i uzdrowienia ran – podkreślał twórca Profeto.

Ks. Olszewski zwrócił uwagę, że przebaczenie sobie swojej słabości, wyznanie grzechu w konfesjonale sprawia, że Bóg uzdrawia i wyprawia na peryferie, gdzie napotkanemu człowiekowi można pokazać uzdrawiającą moc Pana i wspólnoty. – Jedno twoje słowo na peryferiach Kościoła może uzdrowić człowieka, wypowiedziane z miłością i w wierze, że Pan jest z tobą w tej wyprawie na peryferie – mówił rekolekcjonista, dodając, że przyjęta od Boga czułość przekazana drugiemu człowiekowi będzie się mnożyła i nigdy jej nie zabraknie. 

– Prośmy Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, aby pomógł nam odkryć czułość samego Boga, aby wyprosił nam łaskę, byśmy tę czułość przyjęli i wyprawili się na peryferie, aby tę czułość okazać drugiemu człowiekowi – zakończył ks. Olszewski.

Do końca roku poświęconego Opiekunowi Jezusa i Maryi ks. Michał Olszewski wygłosi jeszcze cztery konferencje w ramach „Projektu JÓZEF” w czasie spotkań z cyklu „Serce w Serce z Jezusem”, które w ostatnie wtorki miesiąca odbywają się w podkrakowskich Stadnikach.

Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu – Polski Nazaret – to najważniejsze sanktuarium św. Józefa w Polsce i jedno z najstarszych na świecie. Według tradycji początki sanktuarium sięgają 1670 roku, kiedy za przyczyną św. Józefa został uzdrowiony mieszkaniec wsi Szulec, który jako wotum ufundował obraz Świętej Rodziny i umieścił go w kaliskiej kolegiacie w podarowanym przez siebie ołtarzu. 4 czerwca 1997 roku w Kaliszu Jan Paweł II zawierzył św. Józefowi wszystkie polskie rodziny oraz sprawę ochrony życia nienarodzonych zarówno w Polsce, jak i na świecie.