Przyjąć Słowo Boże

Środa, IV Tydzień Adwentu, rok I, Łk 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

 

Maryja jest najlepszym zobrazowaniem owoców przyjęcia słowa Bożego w całkowitej otwartości i zaufaniu. Jej odpowiedź „niech Mi się stanie według słowa twego” staje się kanałem całej obfitości Bożej miłości przepełniającej Jej serce. Miłość ta staje się źródłem Jej radosnego pośpiechu, by służyć swojej kuzynce Elżbiecie oczekującej narodzenia upragnionego dziecka. Od Elżbiety słyszy potwierdzenie słuszności swojego wyboru całkowitego zaufania Bogu – Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana.

Wchodząc w świętowanie Słowa, które stało się ciałem, jesteśmy zaproszeni do pójścia drogą Maryi – przyjmowania w całkowitym zaufaniu Słowa Bożego i życia według niego.

Duchu Święty, ucz nas życia Słowem.