Przyjąć słowo Ewangelii

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 11,27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

 

Słuchać słowa Bożego to jedno, a przestrzegać – to drugie. Nie może być rozdźwięku między słuchaniem słowa Bożego a życiem według wskazań słowa Bożego. Samo słuchanie – czytanie Biblii – to jakby czytać książkę i po czasie zapomnieć nawet jej autora i tytułu. Ale przyjmować słowo Ewangelii do swego serca i żyć tak jak zaleca i nakazuje – o, to już wielka sprawa. Stajemy się wtedy innymi ludźmi, ludźmi Boga, naszego Pana.