Nowo mianowany biskup jest przyjacielem Profeto. Często gości na łamach naszego portalu i na falach naszego radia. Prowadził m.in. rekolekcje z cyklu 360 sekund – „Co Duch mówi do Kościoła?”, „Puls Bożego Serca”, „Psalm 45”, a także odpowiadał w ramach cyklu „Zadaj pytanie”.

Ks. Artur Ważny urodził się 12 października 1966 r. w Rzeszowie. Pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. W 1985 r. wstąpił do seminarium w Tarnowie, a w 1991 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej i NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, gdzie później był także proboszczem.

Zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży – jako dyrektor diecezjalnego biura duszpasterstwa młodzieżowego i duszpasterz akademicki. W latach 2014–2019 był dyrektorem diecezjalnego biura nowej ewangelizacji, a aktualnie pełni posługę ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej.

Decyzję Ojca Świętego Franciszka, że ks. Artur Ważny został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, Stolica Apostolska ogłosiła w sobotę 12 grudnia.
Księże Arturze! Pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach. Z wdzięcznością wracamy do dobra, którego od Ciebie doświadczyliśmy i …czekamy na więcej, zapraszając na nasze strony i fale, a także na kawę do Stadnik!