Przyjaciel zdradził

Wtorek, Wtorek Wielkiego Tygodnia, rok II, J 13,21-33.36-38

W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?» Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co masz uczynić, czyń prędzej!» Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz».

 

Różne znaczenia ma słowo "zdrada": począwszy od ujawnienia czegoś, poprzez działanie na szkodę narodu czy państwa. Zdrada może oznaczać również niewierność w małżeństwie lub też odstąpienie od ideałów, wartości, honoru.

Wydarzenie opisane przez św. Jana również opisuje zdradę, która niebawem dokona się za sprawą Judasza. To początek wydarzeń Męki Pańskiej. Jezus jest świadom, że nadchodzi Jego godzina. Zna też wszystkie szczegóły, które wypełnią tę godzinę. Wie, że zdrady dopuści się Judasz, a nieco później także Piotr się Go zaprze. Ujawnia to wszystko swoim uczniom, aby pokazać, jak ich ludzka natura, choć pełna ideałów i szlachetnych pragnień, w obliczu trudności i cierpień może się zmienić.

Niech dzisiejszy dzień będzie owiany modlitwą i prośbą o przebaczenie wszystkich naszych niewierności, zdrad, w których odchodziliśmy od Boga, baliśmy się przyznać do Niego, zaświadczyć, że On jest Panem naszego życia i że my staramy się żyć z Nim w przyjaźni.