Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

Są w naszym życiu osoby, które przychodzą i odchodzą, nie pozostawiając nic. Ale są też i takie, które wyciskają pozytywny ślad na całym życiu i o których możemy śmiało powiedzieć, że są naszymi przyjaciółmi. Prawdziwy przyjaciel to skarb.

Jezus zapewnia nas, że jest naszym prawdziwym przyjacielem. To On nas zaprosił do tej przyjaźni, mimo że jest nieskończenie wyższy od nas. Bóg zechciał mieć nas, grzesznych ludzi, za przyjaciół. W dodatku obiecuje, że będąc przy Nim, zaczniemy przynosić owoce – dobre i trwałe. Bądź zawsze wiernym przyjacielem Jezusa.