Przykazania

Środa, Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła (13 czerwca), rok II, Mt 5,17-19

Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim".

 

Bóg daje nam drogowskazy, które nazywamy przykazaniami. Dzięki nim wiemy, jak postępować i czym się w życiu kierować. One wyznaczają kierunek w drodze do Nieba. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy i co robimy, mamy dbać o wypełnianie ich nawet w najdrobniejszych sprawach.

Pamiętajmy o przykazaniach, jakie zostawił nam Bóg, a które wypełniły się w Jezusie. Będziemy przykładem dla innych, postępując zgodnie z Nimi. Zastanów się, kim jesteś, gdy nikt na ciebie nie patrzy i czy w najmniejszych rzeczach działasz zgodnie z przykazaniami?