Przykazanie nie jest rozkazem

Piątek, V Tydzień Wielkanocny, rok I, J 15,12-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

Pan Jezus wskazuje dzisiaj na najważniejsze przykazanie, którego powinniśmy przestrzegać – przykazanie miłości. Kto kocha, z łatwością przestrzega każdego innego przykazania. Sam Bóg jest miłością – kto przyjaźni się z Miłością, ten potrafi kochać.

Przykazanie nie jest rozkazem, ale życzliwą prośbą przyjaciela – kochaj, a będziesz szczęśliwy, będziesz bliżej Boga.

Sam Jezus wybrał nas do tego, abyśmy uczyli się kochać i stali się dzięki temu przyjaciółmi samego Boga – Boga Miłości.