Przylgnąć do woli Bożej

Środa, Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (31 maja), rok I, Łk 1,39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję następuje po zwiastowaniu, kiedy to Maryja, otrzymując powołanie do bycia Matką Jezusa, dokonuje całkowitego przylgnięcia do woli Boga Ojca („Niech mi się stanie według słowa twego”). Życie Maryi pokazuje nam, jak doskonałe zjednoczenie z wolą Bożą rodzi pełną radości postawę służby. Wyśpiewując Magnificat, Dziewica Maryja wyraża swoją wiarę i doświadczenie Boga, który pierwszy jest sługą nieustannie zatroskanym o swój lud.

Czy rodzi się w nas pragnienie naśladowania Maryi w Jej przylgnięciu do woli Bożej i jako owocu pełnej radości służby? Jest to radykalnie różne od tego, czego uczy nas dzisiaj świat ze wszystkimi swoimi ideologiami wmawiającymi nam, że wiara w Boga Ojca i Syna Bożego, i Ducha Świętego jest zaprzeczeniem ludzkiej wolności i szczęścia.

Duchu Święty, kształtuj w nas serce na wzór serca Maryi.