Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie”.

 

Nie wszyscy dali się Jezusowi przekonać. Z czego to wynika, że społeczność, która oczekiwała Mesjasza, nie zauważyła Jego przyjścia? Tyle znaków mogło doprowadzić do uwierzenia mieszkańców Korozain, Betsaidy, Kafarnaum, że Jezus jest Synem Błogosławionego! A jednak... Wiara tych, którzy spotkali Jezusa, oprócz doświadczenia Jego cudów, była zbudowana na głębszym gruncie. Odkryli nowe życie, jakie przyniósł Jezus, dotykając ich życia. Doświadczenie Bożej miłości daje pewny grunt dla zrodzenia się wiary.

Panie, przymnóż nam wiary!!!