Czym jest Przystanek Jezus?

Powstał w diecezji zielonogorsko-gorzowskiej w roku 1999, jako odpowiedź na  potrzebę duszpasterskiej opieki nad młodzieżą zgromadzoną na Przystanku Woodstock (PW), który jest jednym z największych koncertów muzyki rockowej w Europie gromadzący kilkaset tysięcy młodych. Jako dzieło ewangelizacyjne, Przystanek Jezus od samego początku, cieszył się aprobatą Konferencji Episkopatu Polski jako odważna i nowatorska forma obecności Kościoła pośród młodych, co znalazło swój wyraz w sprawozdaniu przewodniczącego KEP podczas Ad limina apostolorum w obecności Ojca Świętego w 2014 r.

 

Inicjator i organizator

Inicjatorem pierwszego PJ w Żarach (1999) był bp Edward Dajczak (ówczesny biskup pomocniczy diec. zielonogorsko-gorzowskiej), zaś organizatorem Wspólnota św. Tymoteusza – Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z Gubina pod opieką ks. Artura Godnarskiego (przewodniczącego Stowarzyszenia).

 

Program

Od samego początku wyklarowała się tygodniowa struktura PJ: pierwsze trzy dni poświęcone są rekolekcjom ewangelizacyjnym dla uczestników PJ (ewangelizatorów), by jako pierwsi mogli słuchać Słowa Bożego i doświadczyć Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania, zaś kolejne dni ewangelizacji bezpośredniej na polach woodstockowych. Doświadczenie to zostało opisane w wydanej w roku 2003 publikacji pt. „Kiedy Jezus przychodzi w glanach”. Tematyka rekolekcji PJ zawsze jest związana z odczytywaniem znaków czasu i prowadzenia przez Ducha Świętego.

 

Ewangelizatorzy

W PJ co roku bierze udział od 700 do 1200 ewangelizatorów z Polski, a także z Niemiec, Anglii, Irlandii, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Francji, Malezji, Chorwacji, Kamerunu i RCA. Gromadzi on ewangelizatorów z różnorodnych środowisk kościelnych, dając doświadczenie jedności w misji ewangelizacyjnej. Jest to szczególna łaska Przystanku Jezus, bo po raz pierwszy na taką skalę w środowiskach kościelnych, gdzie teoria i pragnienie jedności stają się faktem i czytelnym znakiem ewangelicznym.

Pod względem formacji najliczniejszą grupę wśród ewangelizatorów stanowią osoby formujące sie w Szkołach Nowej Ewangelizacji. Druga co do wielkości jest grupa wyrastająca z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Trzecia grupa osób z Ruchu Światło-Życie.

Udział procentowy uczestników PJ: 15% – duchowni, 3% – siostry zakonne, 8% – klerycy, 74% – świeccy. Ekipa prowadząca PJ składa sie z grona 70 osób duchownych i świeckich, współpracujących ze sobą. Szczególnie w początkach PJ w Żarach ogromną rolę w organizacji logistyki odegrało wsparcie bp. gen. Leszka Sławoja Głódzia z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego.

 

Ewangelizacja

Formy ewangelizacji są bardzo zróżnicowane przez doświadczenie i pomysłowość przyjeżdżających zespołów ewangelizacyjnych: pantomima, teatr, koncerty muzyczne, taniec, prezentacje parateatralne, modlitwa itp. Uprzywilejowaną jednak i podstawową formą są indywidualne spotkania z młodymi w dwu-, trzyosobowych zespołach ewangelizacyjnych. Ważnymi elementami cieszącymi się dużym zainteresowaniem młodzieży z PW jest spotkanie zatytułowane “Zagnij księdza”, podczas którego można postawić księżom pytania, na które wspólnie poszukujemy odpowiedzi oraz spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi, pośród nich byli także biskupi: bp Edward Dajczak (Koszalin) i bp Grzegorz Ryś (Kraków). Nazwę „Przystanek Jezus” nosi także zespół muzyczny, posługujący w ramach ewangelizacji PJ oraz wydawnictwo powstałe przy Wspólnocie św. Tymoteusza, a popularyzujące tematykę Nowej Ewangelizacji we współpracy z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

 

Zapraszamy na codzienne relacje z wydarzenia na antenie Radia Profeto