W tegorocznym Przystanku Jezus udział weźmie blisko 800 ewangelizatorów z Polski i z zagranicy. W Kostrzynie nad Odrą pojawią się goście z USA, Anglii, Francji, Niemiec, Turkmenistanu i Malezji. Uczestnikom przyświeca jeden cel – zanieść Zmartwychwstałego Jezusa na pola odbywającego się równolegle Przystanku Woodstock.
Choroba uniemożliwiła uczestnictwo we Mszy św. inaugurującej XVI Przystanek Jezus ks. bp Edwardowi Dajczakowi, o którym uczestnicy inicjatywy zwykli mawiać „nasz biskup”. Eucharystii przewodniczył ks. bp Tadeusz Lityński, a homilię wygłosił ks. bp Grzegorz Ryś, który w tym roku poprowadzi również rekolekcje dla ewangelizatorów.

W słowach skierowanych do uczestników PJ 2015 ks. bp Tadeusz Lityński mówił o ogromnej potrzebie obecności Ducha Świętego w dziele ewangelizacji podejmowanej przez przybyłych ewangelizatorów.
„Papież Franciszek powiedział swego czasu, że niektórzy myślą, że Duch Święty jest niepotrzebny, że dobrze byłoby, gdyby się <>. Niektórzy chcieliby, żeby tak było, ale tak być nie może. Jesteśmy w takim czasie, w takim miejscu, że nie pozwolimy na to, aby Duch Święty się <>. Nie pozwolimy również na to, aby ktoś pomyślał, że jest On niepotrzebny” – podkreślał ks. bp Tadeusz Lityński.

W homilii ks. bp Grzegorz Ryś nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o rozmnożeniu chleba (J 6, 1-15), w której zwrócił uwagę na cel dokonanego przez Jezusa cudu. „Rozmnożenie chleba miało jeden cel – postawić nam pytanie: Co nas w życiu nasyci?” – tłumaczył tegoroczny rekolekcjonista Przystanku Jezus.

„Co was nasyci, abyście poczuli się spełnieni, zaspokojeni? (…) Pan Jezus pokazuje, że nie jest po to, aby karmić ludzi chlebem i rybami, ale także nie jest po to, aby być Królem tu i teraz tzn. w doczesnym wymiarze. Myślę, że to drugie dość trudno niektórym przyjąć. Jezus mówi, że Ojciec przygotował nam chleb, który nas nasyci” – podkreślał ks. bp Grzegorz Ryś.

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji nawiązał także do kolejnego rozdziału Ewangelii, w której Chrystus przygotował nam również wodę.

„Gdybyśmy czytali dalej i doszli do siódmego rozdziału Ewangelii wg św. Jana, przeczytalibyśmy o tym, że Ojciec przygotował dla nas również wodę. (…) W ostatnim dniu święta, w Jerozolimie Jezus woła na cały głos: <>. Chleb to oczywiście Syn Boga, Jezus Chrystus, który staje się Chlebem Życia. Woda to Duch Święty, pokarm od Ojca – wskazywał ks. bp Grzegorz Ryś.

Do Kostrzyna nad Odrą przybyło już przeszło 400 osób, które we wtorek rozpoczną ewangelizację na polach Przystanku Woodstock.

Biuro Prasowe PJ 2015

 

 

„Jeśli Bóg dla nas / jeśli Bóg za nami / jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam” – mówił podczas Mszy podczas konferencji wprowadzającej do rekolekcji ewangelizatorów ks. bp Grzegorz Ryś. Konferencji wysłuchało prawie 500 osób, które przyjechały na XVI Przystanek Jezus.

Kanwą tegorocznych rozważań rekolekcyjnych jest tekst „Hymnu wdzięczności” z Listu św. Pawła do Rzymian (Rz 8, 31-39). W konferencji wprowadzającej rekolekcjonista odniósł się do słów: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam”.

„Piękny tekst, który przed chwilą usłyszeliśmy, jest tekstem o nas – tak możemy pomyśleć. Choć tak naprawdę jest tekstem o Bogu” – mówił ks. bp Grzegorz Ryś. „Niedawno przygotowywałem komentarz do książki z tekstami św. br. Alberta. Wielkie było moje zdziwienia, kiedy odkryłem, że wszystkie te teksty były tekstami o Bogu. Dobrze by było, gdybyśmy tak żyli, aby całe nasze życie, słowa, były związane z Bogiem” – kontynuował.

„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam”. To nie jest zdanie nowe, ani odkrywające, szczególnie dla ludzi pierwszego przymierza (Żydów). Oni odkrywali w swojej historii nie raz (Ps 118, 6-14; Ps 27, 1-14; Iz 50, 7-9), że bliskość Boga jest wyzwalająca i że człowiek może mieć pretensję do Boga, kiedy ten nie reaguje na jego trudy i cierpienia.

Oryginał tekstu, można przetłumaczyć z języka greckiego jako: „Jeśli Bóg za nami/ przed nami / po mojej stronie lub z łacińskiego „Jeżeli Bóg dla nas (pro nobis)”, któż przeciwko nam. Musimy odkryć, że Bóg jest dla nas. Św. Brunon napisał z trzema wykrzyknikami, że „Naprawdę Bóg jest dla nas!!!”. Bóg nie potrafi żyć jedynie dla samego siebie, w izolacji. On żyje „dla”.

Do Kostrzyna nad Odrą przybyło już przeszło 500 osób, które we wtorek rozpoczną ewangelizację na polach Przystanku Woodstock.

Biuro Prasowe PJ 2015