Od wspólnej jutrzni rozpoczął się drugi dzień XVI Przystanku Jezus. W Kostrzynie nad Odrą pojawiło się już blisko 500 ewangelizatorów. „Jesteśmy postawieni przed sądem, a nasze szczęście polega na tym, że Bóg jest za nami” – podkreślał ks. bp Grzegorz Ryś, nawiązując do hasła tegorocznego przystanku: „Nic nas nie oddzieli od miłości Jezusa”.

Rekolekcjonista PJ 2015 zwrócił uwagę na wielką moc Boga, który w sytuacji sądu i oskarżenia zawsze staje po stronie człowieka.

„Do tego stopnia Bóg jest za nami, że niewielu odważy się być przeciwko nam. (…) Mamy tutaj człowieka postawionego w stan oskarżenia, oskarżyciela i tego, który broni” – tłumaczył ks. bp Grzegorz Ryś.

W dalszej części nauczania przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji porównał ze sobą dwa teksty – 13 rozdz. Księgi Daniela i 3 rozdz. Księgi Zachariasza. Bóg opowiada się w nich zarówno po stronie niewinnej Zuzanny, jak i winnego arcykapłana Jozuego – podkreślał rekolekcjonista.

„Sytuacje te są tylko pozornie podobne. Dotyczą sądu nad człowiekiem – nad Zuzanną i arcykapłanem Jozuem. Jest to sąd, w którym Bóg wyraźnie staje po stronie oskarżonego, usprawiedliwia oskarżonego. (…) Jaka jest różnica? Zuzanna jest niewinna, zaś Jozue jest winny. Bóg wyraźnie mówi do Jozuego: „zdejmuję z ciebie twoją winę”. Zuzanna zostaje oskarżona, Jozuego Bóg nie pozwala oskarżyć. (…) Szatan stoi po prawicy arcykapłana i oskarża go – jest to jego funkcja, on robi swoje” – wskazywał ks. bp Grzegorz Ryś.

Obok Zuzanny i arcykapłana Jozuego rekolekcjonista przywołał biblijne przykłady Hioba i cudzołożnicy. Z tej ostatniej winę zdjął sam Chrystus. W historii życia każdej z tych postaci Bóg opowiada się po stronie człowieka, gdy ten zostaje postawiony przed sądem.

„Diabeł robi wszystko, żeby nas oskarżyć, postawić przed sądem. Chrystus jest absolutną opozycją w stosunku do tego, kim jest szatan. (…) Jest to niesamowite, że Bóg pozwolił oskarżyć niewinnego, a nie pozwolił oskarżyć winnego. Bóg zamyka usta oskarżycielowi, nie pozwala oskarżać” – dodał ks. bp Grzegorz Ryś.

Bądźcie z nami! Relację na żywo z Kostrzyna nad Odrą i trwających tam rekolekcji można śledzić za pośrednictwem radia Profeto.pl oraz Radia Przystanek Jezus.

Biuro Prasowe PJ 2015

 

 

Zakończyła się Msza św. rekolekcyjna, pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Rysia. Był to kolejny etap rekolekcji dla „przystankowych” ewangelizatorów.

W drugiej rekolekcyjnej homilii Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji zaznaczył, że z dzisiejszej Ewangelii (Mt13, 31-35) zniknęło na przestrzeni wieków słowo „przyjąwszy” – słowo, za którym idzie cała pierwotna tradycja przekazu wiary w Kościele: „Możesz przekazać to, co przyjąłeś. Nikt nie daje tego, czego nie posiada. Św. Paweł mówi zawsze o tym, gdy mówi o najistotniejszych prawdach wiary” – kontynuował.

W tym kontekście jest ważne, że ewangelizatorzy mają rekolekcje zanim pójdą głosić Ewangelię. To błogosławiony czas, w którym przyjmują od Boga i mogą potem dawać. Bp Ryś pytał zgromadzonych: „czy według Was łatwo jest przyjąć ziarnko gorczycy? – Trudno, bo jest malutkie. Kłopot z przyjęciem Królestwa Bożego polega na tym, że ono jest nam dane bardzo malutkie. Chcielibyście większe. Podobnie jak w pierwszym czytaniu. Cielec ze złota to jest coś! Kilkadziesiąt, a może kilkaset kilogramów złota. My potrzebujemy znaków, które by do nas przemawiały. Przypomina nam chociażby o tym historia Naamana: „poszedł, wyszedł, czyściutki. Kojarzycie te siedem zanurzeń w rzece? – Miał zrobić tak wiele, a nie mógł uwierzyć, że to wystarczy, aby był zdrowy. Siedem sakramentów, jakie to jest małe: trochę wody, trochę chleba, trochę wina. Pan Bóg używa znaków, które są zupełnie malutkie” – mówił bp Ryś.

„Trudność w przyjęciu Królestwa Bożego polega na tym, że ono przychodzi w tym, co małe. W tym, co pozornie jest słabiutkie. A my się rozglądamy za potężnymi narzędziami” – wskazywał rekolekcjonista. Jak podkreślał: „Królestwo Boże przychodzi jak ziarnko gorczycy. Ale Jezus mówi, że jeśli będziecie mieć ziarnko gorczycy, to powiecie tej górze przesuń się. I się przesunie. Nie krzyczcie do Boga, że mam za mało. Nie narzekajcie. Ciesz się tym, co masz. Ciesz się, co małe. Papież Franciszek w najnowszej Encyklice napisał <>. Skup się na tym jednym, co masz. Masz mało – weźże to zjedz w końcu, przetraw to. Wejdź w to! Prawdziwy rozwój w wierze idzie w głąb. Przyjąć to, co małe – wiara jak ziarnko gorczycy. Skupić się na tym małym darze, który jest na pewno od Boga”.

Krakowski biskup podkreślał również cierpliwość w działalności ewangelizacyjnej: „Królestwo Boże działa od środka, potrzebuje tez trochę czasu. Taka metoda, która jest powolna, ale skuteczna. Trzeba cierpliwości. To są drogi, które wybiera Pan Bóg. To są prawa rozwoju Królestwa Bożego. Jeśli to przyjmę – to mogę innym przekazywać”.

Jeszcze dziś, przed ponad 500 osobami zgromadzonymi podczas ogólnopolskiej inicjatywy „Przystanek Jezus” w Kostrzynie n. Odrą nabożeństwo pokutne i spowiedź. W ten sposób chcą przygotować się do ewangelizacji.

Zespół medialny PJ 2015