Po modlitwie uczestnicy Przystanku Jezus ruszą na pola woodstockowe, by tam zanieść Dobrą Nowiną o zmartwychwstałym Jezusie. Gościem specjalnym drugiego dnia ewangelizacji będzie Tomasz Korczyński, który poprowadzi program zatytułowany „Socjo…, psycho… i teologicznie o prześladowaniu chrześcijan”.

     Wcześniej na polu Przystanku Jezus pojawią się jezuici z programem „Browary wiary – sens życia”. Nie zabraknie również wspólnej modlitwy przy krzyżu (koronka do Bożego Miłosierdzia, dziesiątka różańca) oraz trudnych pytań do kapłanów (Zagnij księdza – część 1).

      W środowej homilii ks. bp Grzegorz Ryś, odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii (J 11, 19-27), zauważył, że nie należy przeciwstawiać sobie postawy Marty i Marii. Powołał się przy tym na komentarz Jana Husa.

      „To, co czyni Marta, jest opisane słowem <>. Tym słowem opisuje się niemal wszystko, co możemy czynić w Kościele. (…) To, co robi Marta, jest bardzo ważne i nie chodzi o to, żeby przeciwstawiać zachowanie Marty postawie Marii. (…) Jezus przychodzi do domu w Betanii i musi być przyjęty przez całą trójkę – czyli Martę, Marię i Łazarza. Tym domem z Betanii jest każdy z nas, człowiek jest domem, do którego Jezus chce przybyć. W tym domu musi go przyjąć całe rodzeństwo, które pokazuje trzy istotne postawy człowieka. Marta pokazuje właściwą postawę do ludzi, do braci i sióstr. Ta relacja opisana jest słowem <>. Maria pokazuje właściwą relację do Boga, siedzi u stóp Jezusa i słucha. Łazarz zaś pokazuje właściwy stosunek do siebie samego tzn. odkrywasz, że jesteś trupem i prosisz o zmartwychwstanie” – tłumaczył rekolekcjonista.

         W dalszej części homilii ks. bp Grzegorz Ryś wskazywał, że najbardziej konieczna jest postawa Marii tzn. siedzieć u stóp Jezusa i słuchać.„Nie chodzi o to, że to, co robi Marta jest złe, niepotrzebne, niedobre. Chodzi o to, że w twoim spotkaniu z Bogiem, w twoim życiu wiary jedno jest konieczne tzn. bez tego nic nie ma. Konieczne jest siedzieć u nóg Jezusa, tzn. konieczna jest postawa ucznia” – dodał przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

        Bądź z nami. Relację na żywo z XVI Przystanku Jezus śledzić można za pośrednictwem radia Profeto.pl i radia Przystanek Jezus.

Zespół Medialny PJ 2015