Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim. Odparł Piłat: Com napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.

 

Wielki Piątek jest smutnym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jednocześnie jest on najwłaściwszym dniem na obudzenie na nowo wiary, na umocnienie nadziei i odwagi niesienia przez każdego człowieka swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga. Któż z nas nie niesie jakiegoś krzyża? 

Pasja wg św. Jana manifestuje królewski majestat Jezusa. Ukrzyżowanie jest opisane jako intronizacja, zwycięstwo, co zresztą zapowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Jezus zachowuje się po królewsku, kiedy z tronu Krzyża dokonuje zaślubin Boga i ludzkości. 

Świat nie toleruje człowieka świętego. Świat nienawidzi tego, co sprawiedliwe, dobre, prawdomówne. Człowiek wiary musi być inny. Trzeba umiłować Jezusowy Krzyż, by nabrać odwagi do wytrwania na Jego drodze. Trzeba przytulić się do Krzyża Chrystusowego i swojego krzyża i wyszeptać: „Jezu, kocham Cię, kocham ten krzyż, on jest dopasowany do moich ramion”.