Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

 

Człowiek, w którym nie ma podstępu, to człowiek czysty, prostolinijny i szczery. Dobrze jest przebywać wśród takich osób. Jednakże dzisiejszy świat boi się takich osób i będzie robił wszystko, aby ich zagłuszyć, pozbyć się ich, umniejszyć je, ośmieszyć. 

Ten, kto będzie rezygnował z tego, co świat daje nam, a skupi swą uwagę na tym, co pochodzi od Boga, zobaczy rzeczy, o których nawet mu się nie śniło! Trzeba jednak podjąć trud wyrzeczeń, umartwień a przede wszystkim trud pozbycia się podstępu w sobie.

Królestwo Boże jest wśród nas, Królestwo Boże jest wolne od fałszu i manipulacji. A ja? - czy żyję egoistycznie  i w zakłamaniu? Czy może jednak brak we mnie podstępu?  Filip Apostoł nie bał się dać świadectwa o Jezusie przed Natanaelem.

Prośmy i my dziś Pana o siły, światło Ducha Świętego i odwagę, aby głosić Jezusa drugim ludziom.

Pan wszystko widzi, nie damy rady się przed Nim ukryć, On widzi nas takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. 

 

Przeczytaj również >>Nie jest dobrze, aby był sam...<< Juliusza Gałkowskiego.