Pytanie na piątkę

Czwartek, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września), rok I, J 3,13-17

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

 

Myślę, że nie wypowiem czegoś "niezwykłego", jeżeli stwierdzę, że niewiele pamiętam z katechizacji w szkole, poza pojedyńczymi zdaniami i wydarzeniami. Jednym z zapamiętanych przeze mnie wydarzeń było pytanie księdza katechety w szkole średniej: "co jest sztandarem jednoczącym wszystkich chrześcijan na świecie?". Długo nie padała właściwa odopwiedź, aż wreszcie mój kolega z ławki powiedział, że krzyż. Niby takie proste..., a 30 - nastoletnich chrześcijan miało z tym pytaniem problemy. 

To krzyż jest tym najważniejszym sztandarem, pod którym odbywamy naszą ziemską pielgrzymkę. I choć jest on znakiem strasznym, znakiem śmierci, to jednak z niego płynie wielka miłość i "pozytyw", bo "Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, żeby świat został przez Niego zbawiony."