Pytanie o Miłość

Rozważania dotyczyły kerygmatu, a rekolekcjonista podejmował takie tematy, jak miłość, grzech, wiara, odkupienie, Duch Święty, Kościół. Ksiądz Michał Olszewski jako sercanin zwrócił uwagę na objawienia w Paray-le-Monial. Zauważył, że Bóg nie tylko wyznaje miłość do człowieka w Piśmie Świętym czy w okolicznościach życia, ale też tej miłości pragnie od każdego z nas. Jezus wyjaśnił Małgorzacie Marii Alacoque, że gdy z krzyża wołał „pragnę”, to nie mówił, że chce Mu się pić, ale pragnie, żeby człowiek Go kochał.

– To, co najbardziej uderza w tę miłość, to grzech, z którym możemy walczyć sprawdzonymi środkami, jakimi są post, modlitwa i jałmużna – mówił ks. Olszewski. Odwołując się do papieskiego orędzia na Wielki Post, zachęcał do podejmowania walki z grzechem, „nie ustając w czynieniu dobra, nie ustając w modlitwie i wykorzenianiu zła w naszym życiu”.

– Dzięki temu, że Chrystus oddał za nas życie, możemy czerpać z owoców odkupienia przez pozytywną odpowiedź na natchnienia Ducha Świętego w sercu, realizując je we wspólnocie Kościoła – podkreślał sercanin.

Oprócz rekolekcji parafialnych ks. Michał Olszewski SCJ poprowadził rekolekcje dla uczniów Technikum Kolejowego w Bydgoszczy oraz rekolekcje dla środowisk akademickich, nauczycielskich, lekarskich, inżynieryjnych i twórczych.

W czasie rekolekcji w Technikum Kolejowym ks. Olszewski mówił młodym, że wejście w rzeczywistość wiary wymaga odwagi. – Jezus pragnie, abyście weszli na tę drogę, ale zostawia wam wolność. (…) Będzie wiele momentów w waszym życiu, w których On o was zawalczy. Kiedy będziesz miał wrażenie, że twoja wiara jest martwa, Jezus będzie nad tobą wypowiadał słowa: „Talitha kum” – „Mówię ci, wstań” – zapewniał sercanin. Rekolekcjonista apelował do młodych o odwagę, zachęcał do „mocowania się z wiarą”, ale równocześnie do zostawienia „otwartej furtki” Panu Bogu. – Wierzę, że odczujecie Jego obecność. Życzę, żeby była to przygoda w waszym życiu. Niezwykła przygoda – podkreślał.