Dzięki św. Piotrowi, który sam doświadczył jako Pasterz własnej słabości, mamy nasz "książęcy" rachunek sumienia. W dzisiejszym czytaniu jest wszystko, co pozwala nam zrozumieć, jak być dobrym pasterzem. Módlcie się za nas...