Rachunek dla pasterza

Piątek, Święto katedry św. Piotra, Apostoła (22 lutego), rok I, 1 P 5,1-4

Najmilsi: Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

 

Dzięki św. Piotrowi, który sam doświadczył jako Pasterz własnej słabości, mamy nasz "książęcy" rachunek sumienia. W dzisiejszym czytaniu jest wszystko, co pozwala nam zrozumieć, jak być dobrym pasterzem. Módlcie się za nas...