Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

 

„Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Ewangelia dzisiejsza mówi nam o radości znalezienia Jezusa, zapowiedzianego Zbawiciela. Apostołowie stali się jej wielkimi uczestnikami i tak ich napełniała, że od razu dzielili się nią z innymi.

Czy potrafimy dzisiaj dać się zachwycić rzeczywistością bliskości Jezusa Chrystusa? Wiara daje nam wiele sposobów na otwarcie się na Jego obecność, z których największym jest Eucharystia. Niech nasze serca rozpalą się żarem szukania Go w naszej codzienności, a z pewnością doświadczymy radości apostołów ze znalezienia Go.

 

Zobacz >>Aktualności<< Radia Profeto - bieżące informacje o audycjach i transmisjach na naszej antenie.