Radość

Niedziela, III Tydzień Adwentu, rok C, So 3,14-17

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!». Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.

 

Jak nam brakuje spontanicznej duchowej radości na modlitwie, a przecież wzywamy wtedy Jego obecności. Jak nam się nie chce otwierać ust w czasie Mszy Świętej, a przecież wówczas Pan w wyjątkowy sposób jest pośród nas. Jak nam brakuje promiennego uśmiechu po spowiedzi, a przecież wówczas Pan daje nam nowe serce. Czy już naprawdę tak bardzo „strupieliśmy”?