Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.

 

„Jezus rozradował się w Duchu Świętym...”. Bóg cieszy się każdym człowiekiem. Kiedy patrzy na twoje życie, na to co w nim piękne i dobre, ogarnia Go ogromne szczęście. Mamy Boga, który czuje i pragnie się tym dzielić. On także płacze, kiedy ja upadam. Tyko, że Jego płacz nie jest rozpaczą, a cudownym oczyszczeniem. Dziś dobry dzień, żeby docenić, że mam mojego Zbawiciela na wyciągnięcie swojej ludzkiej dłoni.