Radość Miłości - V Kongres Nowej Ewangelizacji - dzień 2

„Trzeba pokochać małżeństwo i rodzinę – to jest istota duszpasterstwa” – mówił bp Wiesław Śmigiel, który wygłosił jedną z konferencji w czasie drugiego dnia V Kongresu Nowej Ewangelizacji. Uczestnicy kongresu wzięli udział w szeregu warsztatów, a na zakończenie dnia w wieczorze pojednania.


Serię piątkowych konferencji na kongresie otworzył bp Wiesław Śmigiel. Ordynariusz toruński podkreślił, że rodzina jest w centrum nauczania i życia Kościoła. „Żaden program duszpasterstwa organicznego nie może nigdy, na żadnym poziomie, pomijać duszpasterstwa rodzin. Całe duszpasterstwo powinno być rozumiane i realizowane w kluczu rodziny” – mówił bp Śmigiel i apelował, aby powrócić do wizji duszpasterstwa miłości pasterskiej. „Trzeba pokochać małżeństwo i rodzinę – to jest istota” – podsumował.

Doświadczeniem życia i ewangelizacji we Wspólnocie Chemin Neuf podzielili się Damien i Isabelle Hanus. Małżonkowie zauważyli, że posługa – najpierw w parafii, a później w ramach wspólnoty – była dla nich ważna, bo mogli nieść Ewangelię razem. To dawało im wiele radości i pomagało bardziej kochać się w małżeństwie. Damien i Isabelle zwrócili uwagę m.in. na błogosławieństwo jakim – zarówno w małżeństwie, jak i każdej innej wspólnocie – jest różnorodność charakterów i charyzmatów. „Muszę przyjąć tę różnicę jako szansę, a nie przeszkodę. Różnica to jest dobra nowina. Trzeba szukać różnorodności” – zachęcali małżonkowie.

Damien i Isabelle zwrócili uwagę także na płodność w małżeństwie podkreślając, że to coś więcej niż rozrodczość, bo można być płodnym nie mając dzieci. „Rodzina jest oczywiście pierwszą misją dla małżeństw. Ale płodność to również dawanie świadectwa małżeństwa, które się kocha mimo trudności, zranień, bo świat tego potrzebuje. Świat potrzebuje małżeństw, które się kochają i świadczą o miłości Bożej” – przekonywali zaangażowani w posługę misji dla małżeństw KANA we Francji.

O. Ksawery Knotz w swojej konferencji mówił o obecności Chrystusa w małżeństwie jako sakramencie. „Kiedy małżonkowie głoszą kerygmat, to objawia się on wtedy, kiedy mówią razem, ponieważ sakrament małżeństwa objawia się w znaku męża i żony - przez ten znak, w całkiem nowy sposób, objawia się i działa Chrystus” – mówił zakonnik podkreślając, że miłość Boża jest obecna w ludzkiej miłości nie tylko w sferze wolitywnej, ale także w bliskości i intymności fizycznej

Wyniki badań nad młodzieżą maturalną i rodzicami dzieci pierwszokomunijnych w archidiecezji łódzkiej przedstawiła prof. Kaja Kaźmierska. Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego zwróciła uwagę, że rodzina jest wartością stawianą na pierwszym miejscu przez respondentów we wszystkich badaniach socjologicznych w Polsce. Zdecydowanie dalej znalazły się natomiast małżeństwo czy wiara. Prof. Kaźmierska zauważyła, że w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo. „Widzimy pęknięcie między traktowaniem rodziny jako wartości, a sposobem realizowania tej wartości, czyli relacji rodzinnych w życiu codziennym. Pomimo pewnych pozytywnych deklaracji widzimy fundamenty budowane na piasku, a nie na skale” – mówiła socjolog.

„Pozytywny wnioskiem jest to, że ludzie ciągle cenią sobie podstawowe wartości – jest zatem na czym budować. Negatywna konkluzja jest taka, że współczesne polskie rodziny nie są Bogiem silne” – zauważyła prof. Kaźmierska i stawiała pytanie czy zagrożenia współczesnego świata nie przeważą nad potencjałem wynikającym z faktu bycia chrześcijaninem. „Jesteśmy w miejscu, w którym możemy jeszcze odwrócić bieg historii, ale za moment może być już za późno” – zakończyła socjolog. 

W homilii podczas kongresowej mszy św. abp Grzegorz Ryś, odwołując się do adhortacji Amoris Laetitia, zwrócił uwagę, że papież Franciszek moment, w którym nie będzie cierpienia i trudu w małżeństwie i rodzinie widzi w punkcie dojścia. „Ale teraz jesteśmy w drodze, i w tej drodze wszyscy – jedni mniej, drudzy bardziej –  jesteśmy w stanie jakiegoś kryzysu, napięcia” – zauważył abp Ryś wskazując na rozziew między tym, jak chcielibyśmy żyć, a jak żyjemy. 

„Bóg wypowiada Słowo, którym towarzyszy w drodze rodzinom przeżywającym kryzys, wszelkie cierpienie i ukazuje im cel drogi” – cytował Amoris Laetitia abp Ryś zwracając uwagę, że Bóg jest obecny we wszystkich nieidealnych rodzinnych sytuacjach. „Doskonałość jest punktem dojścia, a nie wyjścia. My jako Kościół wezwani jesteśmy po to, aby towarzyszyć małżonkom, bo to robi Słowo – Słowo towarzyszy nieidealnej rodzinie, tylko takiej, jaka jest” – mówił abp Ryś wskazując na grzech w biblijnych rodzinach Kaina i Abla, Jakuba i Ezawa, Józefa i jego braci. „Punktem wyjścia jest życie, są ludzie, a Chrystus chce wejść w każdą z tych sytuacji i prowadzić człowieka ku pełni, ku szczęściu” – podkreślał abp Ryś.

Popołudniu uczestnicy kongresu wzięli udział w szeregu warsztatów przygotowanych przez organizatorów. Ostatnią piątkową sesję stanowił wieczór pojednania z modlitwą wstawienniczą i spowiedzią.

V Kongres Nowej Ewangelizacji odbywa się od 24 do 27 października w Gnieźnie pod hasłem „Radość Miłości”. Kongres organizowany przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji jest poświęcony rodzinie, a jego hasło odwołuje się do adhortacji papieża Franciszka „Amoris laetitia”.

 

Zapraszamy na video i fotorelację z  drugiego dnia kongresu.