Radośni w smutku

Wtorek, XXIII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 6,20-26

W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy was zelżą i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.

 

Wyobraź sobie sytuację, że ktoś Cię nie lubi, choć nic złego nie zrobiłeś. Myślę, że każdy z nas przeżywał takie doświadczenie w swoim życiu. W takiej chwili najczęściej rodzi się w nas uczucie smutku. Pan Jezus przychodzi nam z pomocą w dzisiejszej Ewangelii wg św. Łukasza, w której mówi o tym, jak należy poradzić sobie z taką emocją. Kiedy takie uczucie zaczyna się w Tobie pojawiać, próbuj wsłuchać się w słowa Pana Jezusa – "Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie."

Wiem, że będzie to trudne, ale spróbuj podziękować za takie doświadczenie i uśmiechnij się. Otwórz Pismo Święte, a słowo Boga przyniesie Ci ukojenie.