Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Spotkanie dwóch kobiet i niezwykły hymn radości wypowiedziany przez usta Maryi. Maryja kocha Boga ze wszystkich swoich sił, kocha Go do szaleństwa, miłością ekstatyczną, która pozwala Jej zapomnieć o sobie.

Co oznacza słowo "radować się"? Radować się oznacza skakać, tańczyć. To samo słowo w oryginale greckim jest używane dla podkreślenia reakcji dziecka, które poruszyło się w łonie Elżbiety.

Oba te wydarzenia są analogiczne: radowanie się oznacza poruszanie się kogoś, kto jest przepełniony radością. Jest to instynktowna reakcja mamy: gdy na przykład jej dziecko odzyskuje zdrowie po długiej i ciężkiej chorobie. Taka jest radość Maryi, takie jest Jej radowanie się: Bóg jest Jej „Ty”, a więc tym, względem którego odczuwa się głęboką bliskość i zaufanie.