Ramiona Boga

Niedziela, 4 Niedziela Wielkanocna, rok C, J 10,27-30

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

 

Bóg pragnie szczęścia każdego człowieka. Dlatego zachęca, by paść w Jego ramiona. W rękach Boga każdy człowiek może czuć się bezpiecznie. Jezus zapewnia, że nikt nie wyrwie ludzi z Jego ręki.

Wtulmy się w ramiona miłosiernego Boga.