Adwent... oczekujesz i Ty, i ja. Kolejna nasza wspólna podróż. Kolejna święta kobieta napotkana po drodze. Wsłuchajmy się i trwajmy w oczekiwaniu.