Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salomona; Salomon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

 

Być może reagujemy z lekka alergicznie, gdy słyszymy o rodowodzie Jezusa, o wyczytywaniu tych wszystkich imion. Jednak wszystkie one mają znaczenie.

Podobnie jest u nas. Może trudno nam przyjąć naszych przodków z ich historią życia, może nie ma za bardzo kim się pochwalić, niemniej to nasz ludzki fundament, nasze korzenie, które nosimy w sobie.

Kiedy bliżej przyjrzałam się kto znajduje się w rodowodzie Jezusa przyznam, że tak po ludzku zrobiło mi się lżej. Taki ludzki jest ten korowód osób, ze swoimi blaskami i cieniami.

Właśnie taki Jezus, który nie odcina się od swoich przodków przychodzi do każdego z nas. Ani historia naszych pradziadków, ani nasza własna nie musi determinować naszego życia, o ile pozwolimy, by Jezus znający realia tego, co ludzkie, mógł w nas przebywać i działać. Jest jeszcze kilka dni Adwentu, odważ się i żyj z Jezusem – Bogiem i Człowiekiem.