Rodzice

Niedziela, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, rok C, Łk 2,41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

 

Dziś obchodzimy dzień Świętej Rodziny. Bóg dał nam ją za wzór, jak ma wyglądać prawdziwa najmniejsza wspólnota zwana rodziną.

Pan Bóg, stwarzając człowieka – kobietę i mężczyznę, pragnął, aby stworzyli rodzinę, mieli dzieci i wszyscy bez wyjątku obdarzali się tym samym uczuciem – miłością.
    
Mama, tata, dziadkowie, brat, siostra i ja – wszyscy tworzymy rodzinę. Dobrze jest ich mieć bardzo blisko obok siebie każdego dnia. Docenia się to wtedy, gdy kogoś z nich zabraknie.
    
Pan Jezus przyszedł na świat również w RODZINIE. Przez to pokazał nam, jak ważna jest rola rodziców – zakochanych w sobie kobiecie i mężczyźnie, którzy z miłością wychowują dzieci, troszczą się o ich byt i przekazują wiarę. To rodzice pokazują nam, jak należy sobie okazywać miłość i dbać nawzajem o siebie do końca życia. 
    
Dziś jest ten dzień, aby podziękować rodzicom, że nas wychowują, są zawsze koło nas, zwłaszcza wtedy, gdy tego potrzebujemy, a nade wszystko, że zawsze nam pomagają i są z nami w tych łatwych, ale również w trudnych chwilach.