Rodzice

Niedziela, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, rok B, Syr 3,2-6.12-14

Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce: Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

 

Rodzice podobnie jak dzieci są błogosławieństwem, wzajemnym oparciem i dają poczucie bezpieczeństwa. Doceniani najbardziej, kiedy ich nie ma. Kiedy nie było ich nigdy bądź kiedy już umarli. Nawet jak nie spełniają naszych oczekiwań, nadziei czy swego zadania – tęsknimy za nimi. Daj nam Boże doświadczyć Twojego ojcostwa. Twojego miłowania, Twojego przytulenia, bo w Tobie nie ma słabości, zmęczenia czy zniecierpliwienia. Miłość bowiem to Twoje prawdziwe imię.