Rodzina

Piątek, VII Tydzień Zwykły, rok II, Mk 10,1-12

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

 

Pan Bóg stworzył kobietę i mężczyznę z miłości po to, aby zaludnili Ziemię. Chciał, aby również z miłości utworzyli rodzinę, by rodziły się dzieci. Tak powstało małżeństwo i rodzina. Mama, tata, brat, siostra i ja – wszyscy tworzymy rodzinę. Jak dobrze jest ich wszystkich mieć obok siebie bardzo blisko. Docenia się to wtedy, gdy kogoś z nich zabraknie.

Pan Jezus przyszedł na świat w RODZINIE. Przez to pokazał nam, jak ważna jest rola rodziców – zakochanych w sobie kobiecie i mężczyźnie. Zastanów się, czy znasz datę założenia Waszej rodziny – datę ślubu Twoich rodziców? Od dziś wpisz ją do swojego kalendarza i co roku o niej pamiętaj w modlitwie, życzeniach, miłym słowie lub podarowanej laurce.

Podziękuj Panu Bogu za to, że masz rodziców, którzy się kochają i są sobie wierni. Doceń to, że masz wspaniałą rodzinę.