Rodzina

Wtorek, XVI Tydzień Zwykły, rok II, Mt 12,46-50

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą». Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

 

Pan Jezus oświadcza, że KAŻDY, KTO PEŁNI WOLĘ OJCA, staje się JEGO RODZINĄ. Często poszukujemy swoich korzeni w archiwach lub tworząc tzw. drzewo genealogiczne. Nie jest to jednak to odkrycie, które ujawnił Pan Jezus. W dzisiejszym Słowie Bożym Pan Bóg podaje Wam instrukcję, jak możecie znaleźć się w Jego rodzinie.

Wszyscy ci, którzy przyjmują Boga jako Pana, którzy uznają Go za swego Ojca Niebieskiego, stają się Jego dziećmi, a skoro dziećmi, to i braćmi, i siostrami Pana Jezusa. Wszyscy ci, którzy słuchają Boga i pełnią Jego wolę, stają się rodziną Pana Jezusa. Pan Bóg z wielkiej miłości do człowieka traktuje go jako swoją rodzinę. Więzy krwi nie są tak ważne i mocne jak więzy łączące duszę z Bogiem. To są tak zwane więzy duchowe, przy których odczuwamy swoje stany duszy, radości i smutku.

„Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym, a kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi” (Rz 14, 17-19).

ZADANIE DLA CIEBIE NA DZIŚ:

Narysuj portret Świętej Rodziny.