Równowaga

Piątek, Św. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa (16 września), rok II, Łk 8,1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

 

Jezus miał uczniów i uczennice – w Jego „szkole” byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jezus od samego początku pokazuje, że kobiety są ważne, zasługują na uwagę i szacunek – mają prawo uczyć się i być w gronie Apostołów.

Bóg stworzył kobiety i mężczyzn jako równych sobie w godności. Ani kobiety nie są lepsze od mężczyzn, ani mężczyźni od kobiet. Są sobie potrzebni, dzięki temu, że żyją razem, jest równowaga w relacjach ludzkich.

Jezus o tym wiedział, dlatego cały czas w Jego towarzystwie byli mężczyźni i kobiety.