– Pokuta i modlitwa przynosi prawdziwy pokój w sercu człowieka i relacjach między ludźmi – mówi Agnieszka Kminikowska, współorganizatorka wydarzenia. – W trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska i świat, zapraszamy wszystkich do pojednania przez zwrócenie się do Boga.

Różaniec Do Granic Nieba to kontynuacja inicjatywy sprzed trzech lat, kiedy modlący się stanęli na granicach Polski. Tym razem organizatorzy chcą dotrzeć do granic Nieba. Jest to propozycja modlitwy zarówno dla rodzin, jak i dla całych parafii. 

Wymiar indywidualny Różańca Do Granic Nieba będzie polegał na tym, by 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, podczas nawiedzania grobów, zwrócić się do wszystkich dzieci nienarodzonych w historii swojej rodziny.

– Dzieci, które zostały zabite, prosimy o wybaczenie. Dzieciom, które odeszły z innych powodów, dziękujemy za ich obecność. Wszystkie je prosimy o wstawiennictwo – mówią organizatorzy.

Parafie w całej Polsce zaproszone są do organizowania modlitwy różańcowej przez wszystkie dni oktawy uroczystości Wszystkich Świętych (od 2 do 8 listopada). To będzie wymiar wspólnotowy tegorocznego wydarzenia. Intencją modlitwy w parafiach ma być prośba o uleczenie ran związanych z utratą dzieci nienarodzonych (tych nieprzyjętych i tych, które nie mogły się narodzić z powodów naturalnych) oraz przebłaganie za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania i zranienia z tym związane.

– Ta modlitwa może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju – podkreślają organizatorzy wydarzenia.

– 2020 rok jest dla nas wszystkich trudny. Wiemy, że w takich momentach należy się zająć rozwiązaniem najtrudniejszych spraw. Taką właśnie dla nas, naszych rodzin i naszego kraju jest utrata dzieci nienarodzonych we wszystkich pokoleniach. Zapraszamy więc do pojednania z dziećmi, którym nie dane było przyjść na świat. Gdy je o to poprosimy, mogą być potężnymi wstawiennikami za nas u Boga – mówi Maciej Bodasiński, współorganizator wydarzenia. 

Na stronach www.rozaniecdogranic.pl dostępna jest modlitwa pokutna, która powstała specjalnie na to wydarzenie. Dodatkowo organizatorzy zachęcają do ofiarowania odpustu zupełnego za dusze zmarłych, które cierpią w czyśćcu za grzechy przeciwko życiu. W tym roku Kościół daje taką możliwość przez cały listopad.